Rank Holders

B.Tech Aerospace Engineering

Sl.NoReg.NoName of the StudentCGPA
109FL022DEEPAK BABU8.42
2UR10AE001JOY PAULINE EBEN MOSES8.82
3UR11AE089GAYATHRI D9.4
4UR12AE050SMIBI M J9.25
5UR13AE003AISHWARYA RAMESH9.4
6UR14AE022ATHIRA ANAND9.3
7UR15AE043JENITH JOHN C9.15
8UT16AE002ATHIRA MANIKANDAN9.64
9URK17AE010AVR AKILANDESWARRI9.23
10URK19AE1017V G ESMITHA GANESAN9.51

M.Tech Aerospace Engineering

Sl.NoReg.NoName of the StudentCGPA
1PR14AE1008SHAIK IBRAHIM KHALEELULLA8.3
2PR15AE1002HEBZIBHA I9.45
3PR16AE1005SWATI CHAUHAN8.99
4PRK21AE1007JEBI JOSEPH J V9.36